فیلتر
4% ارتفاع دهنده نرم توالت فرنگی ارتفاع دهنده نرم توالت فرنگی

ارتفاع دهنده نرم توالت فرنگی

360,000 تومان425,000 تومان
این محصول با دو ضخامت 5 و 10 سانتیمتری طراحی و ساخته شده است. ارتفاع دهنده توالت فرنگی مناسب برای بیماران ارتوپد، ستون فقرات، افرادی با شکستگیهای لگنی و استخوان ران و مناسب برای سالمندانی که نیاز به ارتفاع بالاتری در توالت فرنگی دارند، میباشد. حتی برای خانمها بعد از...
انتخاب گزینه‌ها