فیلتر

بند پای کمکی لرد

150,000 تومان
بند پای کمکی لرد برای مستقلسازی افراد دارای معدودیت حرکتی و افراد معلول است. این محصول مناسب برای جابهجا کردن پا بدون نیاز به کمک گرفتن از دیگری میباشد.
افزودن به سبد خرید