فیلتر
7% دستگیره استاتیک ساده دستگیره استاتیک ساده

دستگیره استاتیک ساده

180,000 تومان265,000 تومان
دستگیره های استاتیک ساده و ثابت لرد در چهار سایز مختلف، متناسب با با محل قرارگیری آن طراحی شده اند که از موارد استفاده آن میتوان اشاره کرد به: کمک به افراد کم توان به هنگام برخاستن ایجاد تکیه گاه مطمئن هنگام نشستن کمک به جابه جایی افراد از یک...
انتخاب گزینه‌ها