فیلتر
3% دستگیره های استاتیک تاشو دستگیره های استاتیک تاشو

دستگیره های استاتیک تاشو

770,000 تومان880,000 تومان
دستگیرههای استاتیک تاشو لرد در دو سایز متفاوت، متناسب با وزن اشخاص و جایگاه نصب آنها طراحی شدهاند. از موارد استفاده آن میتوان اشاره کرد به: ایجاد اتکای مطمئن هنگام نشستن ایجاد تکیهگاه برای موقعیتهایی که دیوار در دسترس وجود ندارد. دسترسی آسان به دستمال توالت برقراری تعادل و پیشگیری...
انتخاب گزینه‌ها