فیلتر
6% عصا سه پایه

عصا سه پایه

ناموجود
عصا سه پایه دارای قابلیت تنظیم ارتفاع است. بدنه آن آلومینیومی و در نتیجه بسیار سبک و مقاوم میباشد. عصای سهپایه بهتر از عصاهای معمولی به حفظ تعادل کاربر کمک میکند و به خاطر داشتن سطح اتکای بیشتر وزن بیشتری را متحمل میشود.
مشاهده جزییات