فیلتر

دستگاه قند خون یورایت مدل TD-4279

در دسترس نیست
دستگاه قند خون یورایت برای استفائه خانگی تولید شده و با گرفتن 0/6 میکرولیتر از خون و قرار دادن بر روی دستگاه، بعد از 5 ثانیه میزان قند خون بر روی صفحه، نمایش داده می شود. میانگین نتایج نیز قابل اندازه گیری است. دستگاه یورایت به غیر از نوک انگشتان،...
مشاهده جزییات